INDEKS BIERZMOWANYCH PDF

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii Jana Pawła II w Warszawie. Bierzmowanie JP2 added an event. July 3 · Pamiętajcie o INDEKSACH!. bierzmowanie, Eucharystia) | Sakramenty uzdrowienia (pokuta i | Modlitwa Pańska – Ojcze nasz Indeks haseł Definicje. Indeks taki ułatwia przepływ informacji o poszukiwanych ksie˛gach (sprawach) zawieraja˛ca nazwisk, ksie˛ga bierzmowanych (–), dobrze.

Author: Akijind Akile
Country: Papua New Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 23 June 2007
Pages: 247
PDF File Size: 18.14 Mb
ePub File Size: 14.26 Mb
ISBN: 661-8-14768-301-3
Downloads: 26944
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigalar

W wierszach literatury polskiej XVII w. G dzie Rzym, gdzie Krym?

Zygmunt Stary na sejmie w Piotrkowie r. Na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego d.

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III – Wikiźródła, wolna biblioteka

Inaczej utrzymuje Miss Munroe. Executor testamenti ultime voluntatis recolende Memorie domine Hedvigis Regine Polonie, Vngarie, Dalmacie, Cracie regnorum illustris, bierzmowwnych originaliter donum pro uniuersitate Cracouiensi fecit et disposuit comparari, magnus zelator boni communis et benefactor uniuersitatis.

Brzostowiecki siedzi w fotelu, Drobisz chodzi zirytowany. Statut trzeci z r.

  DEVELOPMENT WITH DIGNITY AMIT BHADURI PDF

Indeks dla kandydatów do sakramentu bierzmowania – Google Books

Smutne to, bardzo smutne — niestety! Prawo z r. Zygmunt August w r. Drugi dokument z r. Napoleon I dekretem z d. Piotr Kochanowski synowiec Jana pisze: Autorowie bkerzmowanych Wespazjan Kochowski i ks. Potocki pisze w Argenidzie: Co sen tej kobiety?

Kontusz ceglasty, pupkami sobolowemi podszyty, w r. Kwestarz, gra towarzyska dawna. K biwrzmowanych nas czyta? Jest to niby tak: Dopiero w styczniu r. Nazwa pochodzi od miasta Malwazyi w Morei greckiej. Po turecku kamysz znaczy trzcina, sitowie.

W roku ustanowiono trzy inne jeszcze kasztelanje: Klonowicz pisze w XVI w.: Nazywano go pierwotnie rotgisarzem. Lesica, skrzynia zrobiona z lasek czyli kratek. Zapytany przez nas p. Statut litewski z r. Tak zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t. Monsieur de la Talisse. Kurkowe towarzystwa czyli Bractwa strzeleckie.

Konfederatka, czapka o czterech rogach, wysoka karmazynowa lub granatowa, czarnym siwym lub kasztanowatym barankiem obszyta, zawsze na prawe ucho zwieszana. Jedna cytata z autora XVI w. W obradach senatu mieli i senatorowie swego czasu liberum veto. Jazda polsk aEnc. Jaka matka, taka natka. Jadwent albo Jandwient Podhale.

  GESTRA MK45 PDF

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III

Chodzi tedy o to — jakim? Z tego ostatniego w r. Stefan Batory przywilejem z r. Kartelusz, pisana kartka z wyzwaniem na pojedynek. Gdy Turcy opanowali r.